Dialogbaserad omvärldsanalys

Det gäller att förstå de faktorer i omvärlden som påverkar företagets marknad och affärer. Särskilt i tider av stora förändringar. Det gäller också att våga dra slutsatser av det man kommer fram till.
Predikta bidrar med de redskap och person(er) som behövs för att deltagarna ska kunna genomföra processen.

Scenarier

När osäkerheten är stor behöver framtiden utforskas. Vilka framtidsvägar är tillängliga? Vad skiljer dem åt? Vilken är mest sannolik? Vilken ska man välja?
Predikta bidrar med de redskap och person(er) som behövs för att deltagarna ska kunna genomföra processen.

Framtidsstudier

Framtidsstudiens syfte är att måla upp de olika framtider företaget står inför. Och att analysera konsekvenserna av att välja en av dem.Studien genomförs i nära samverkan mellan konsulter som arbetar i Prediktas regi och kunden. Branscher, större företag och organisationer kan ha mycket stor nytta av en framtidsstudie.

Föreläsningar

En bra föreläsning sätter igång lyssnarnas egna tankar. Men det gäller att förädla de världen lyssnarna skapar. Därför är processen efter föreläsningen också viktig. Predikta hjälper till med föreläsare och utformar processer som vårdar och förstärker de värden som uppstår.

Ledarskap i informationsekonomin

De som förfogar över den mest eftertraktade kompetensen blir aldrig kuggar i organisationen. De gör kunskapskarriärer och vill inte klättra i pyramiden. De är lojala mot sitt företag bara om det bidrar till deras professionella utveckling. De är orienterade mot de nätverk som gynnar deras anseende, inte mot organisationens hierarki. Hur leder man människor av det här slaget ? Hur får man dem att stanna kvar i företaget ?
Predikta har några av redskapen.