Jag tror på tydlighet

I tanke, känsla och handling. Tydlighet skapar konsekvens och förtroende men också motståndare och kanske en och annan fiende. För mig är tydlighet inte ett mål som kan passeras utan ett ideal värt att sträva mot.

 

Jag tror på fantasi

Den som förverkligar en idé gör ett hjärnspöke verkligt. Vi lever i värld befolkad av förverkligade hjärnspöken. Nog är det rätt fantastiskt.

bild